Please, note that this website uses cookies. If you agree, press “I agree” and continue viewing. For more information about cookies and their disabling, press here.

Lietuvos Respublika yra Šiaurės Europos šalis. Joje gyvena maždaug 3 milijonai piliečių, o jos oficiali kalba yra lietuvių kalba.

1569 m. Lietuva ir Lenkija prisijungė prie Lenkijos ir Lietuvos sandraugos. Ši būklė tęsėsi daugiau nei 200 metų, kol jos nukrito sunkiais laikais, o kai kurie jų kaimynai nusprendė suskaidyti savo teritoriją tarp jų. Pradedant nuo pirmojo Lenkijos parko 1772 m., Rusijos imperija, Prūsija ir Austrija Hapsburgas pradėjo padalyti savo žemę tarpusavyje, baigiant Sandrauga.

1918 m. Lietuva vėl įgijo nepriklausomybę. Tačiau iki 1940 m. Ją vėl užėmė užsienio valstybės, pirmiausia Sovietų Sąjunga, vėliau nacistinė Vokietija, o vėliau ir Sovietų Sąjunga po 2-ojo pasaulinio karo. Lietuva oficialiai paskelbė save nepriklausoma valstybė vėl 1990 metais, tik prieš 1 metus iki Sovietų Sąjungos žlugimo.

Lietuva yra Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir NATO narė. Jie turi vieną iš sparčiausiai augančių ekonomikų ES ir pradeda užimti vietą pasaulio scenoje.

1Domain Name Extensions